La parròquia de Santa Maria de Llerona treballa l’acció pastoral en diferents àmbits. De forma prioritària, la parròquia actua a través de la litúrgia i la formació catequètica. També es manté activa a través d’altres serveis a les famílies i als joves, com pot ser el grup de muntanya, el manteniment del cementiri i la pastoral de la salut.