L’església de Santa Maria de Llerona està protegida com a patrimoni. Té un reconeixement de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), com ho és també el Monestir de Santa Maria de Ripoll. Al web de Catalonia Sacra en podeu trobar més informació: http://cataloniasacra.cat/llocs/esglesia-de-santa-maria-de-llerona/154/itinerari/38/l_ca

En aquest enllaç podreu descarregar el treball realitzat pel lleroní Isidre Garriga sobre l’església de Santa Maria de Llerona.

HISTÒRIA

L’església fou erigida sobre un assentament romà. N’és testimoni una pedra que hi ha a la primera columna de la dreta de la nau central, que se suposa va ser aprofitada de les restes dels fonaments romans, que els experts han datat del segle II d. C. i que fou col·locada en aquest lloc en el segle XIII quan es va reformar la vella església preromànica. L’esmentada pedra és una estela funerària pagana on s’hi llegeix (traduït): “A Julia Valentina, filla. Mare piatossissima”. A partir de l’any 710 l’enclavament estratègic de Llerona, en el lloc de l’església, fou devastat per les invasions musulmanes. La primera notícia que es té de l’església data de l’any 926. Fou reformada el segle XIII, fortificada el s. XV i ha sofert ampliacions i reformes durant els segles XVI, XVII i XVIII. El portal és romànic del segle XII; té un capitell a cada banda, molt malmesos, un dels qual representa l’Assumpció de Maria. El 13 de juny de 1979, el Ministerio de Cultura declara l’església de Santa Maria de Llerona “Monumento histórico artístico de interès provincial”. En conseqüència, esdevé Monument històric artístic d’interès nacional català.