Escoltem-nos, respectem-nos, estimem el proïsme.

31-10-21. Diumenge XXXI de durant l’any I Lectures de la missa.

Els escribes o mestres jueus dels temps de Jesús eren els especialistes als qui se’ls demanava una interpretació, un consell espiritual, una norma de vida extreta de la Paraula de Déu. Jesús va viure, en el context cultural del seu poble, aquesta passió per la Llei, que se sabia de memòria i de la que en discutia. La pregunta plantejada per l’escriba «Quin és el primer de tots els manaments de la Llei?» era una qüestió clàssica.

Continua la lectura de Escoltem-nos, respectem-nos, estimem el proïsme.