Els deu manaments: un compromís de llibertat que Jesús perfecciona

07/03/2021. Tercer diumenge de Quaresma. Cicle B | Lectures de la missa. 

En la primera lectura, després d’acordar l’Aliança amb Noè en el primer diumenge de Quaresma, i a continuació amb Abraham el segon diumenge, ara ens trobem al mont  Sinaí amb els deu manaments. Els deu manaments que es pronuncien pel futur són paraules alliberadores i no únicament un codi de vida. Són un compromís de llibertat que Jesús vindrà a perfeccionar. Continua la lectura de Els deu manaments: un compromís de llibertat que Jesús perfecciona