Primer diumenge de l’any: Baptisme del Senyor. Jesús entra a la gran família que és el poble de Déu.

https://www.esglesiallerona.cat/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https://www.esglesiallerona.cat/wp-content/uploads/2022/01/Full-parroquial-N%C2%BA.-60-Any-II-09-01-2022.pdf&attachment_id=2035&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true#zoom=auto&pagemode=none&_wpnonce=a5aab8376e

El baptisme ens compromet a construir comunitat

10/01/2021. Baptisme del Senyor. Cicle B | Lectures de la missa. 

La pàgina de l’Evangeli de Marc que acabem de llegir, és una de les primeres escrites sobre Jesús; Marc reprèn el tema del bateig de Jesús, però a la llum de la seva mort que ens dona vida. Durant  el baptisme en el Jordà, Jesús sent el Pare que parla i l’Esperit que baixa: és la Trinitat que es manifesta i és el misteri de Jesús, el Déu veritable i l’home veritable, que comença a revelar-se.  Continua la lectura de El baptisme ens compromet a construir comunitat