En aquest enllaç podreu descarregar el treball realitzat pel lleroní Isidre Garriga sobre l’església de Santa Maria de Llerona.