Preinscripció catequesi Santa Maria de Llerona. Curs 2019-2020
Formulari de sol·licitud de plaça per al servei de catequesi de la parròquia de Santa Maria de Llerona per al curs 2019-2020.
Dia/mes/any
Dia/mes
Indiqueu sí/no i quines.
1, 2, 3...?
Escriviu "--" si la casella ha de quedar buida.
Escriviu "--" si la casella ha de quedar buida.
Escriviu "--" si la casella ha de quedar buida.
Escriviu "--" si la casella ha de quedar buida.
Escriviu "--" si la casella ha de quedar buida.
Escriviu "--" si la casella ha de quedar buida.
Una adreça per família serà suficient. Si voleu rebre informació en més d'una adreça, separeu-les per comes.
Primer, segon, tercer...
Any, parròquia on va ser batejat/batejada.
Les imatges tindran com a finalitat difondre les activitats vinculades a la parròquia de Santa Maria de Llerona i en cap cas se'n derivarà un ús comercial.