Missa dominical: diumenge, a les 10.45 h
Horari despatx parroquial: dilluns, de 17 a 19 h
Obertura del cementiri: diumenge i festes de precepte de 10.30 a 17 h

Catequesi: sessions quinzenals de dissabte, de 18.30 a 19.45 h
Pregària familiar: un cop al mes, de 19:45 a 20:30 h
Catecumenat: divendres, de 16.30 a 18.30 h