La parròquia de Santa Maria de Llerona neix com a tal l’any 1575, tot i que l’església, d’origen preromànic, data de l’any 990 i està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Nacional. Adscrita des del 2016 a l’arxiprestat de Granollers, forma part del bisbat de Terrassa.

La Parròquia de Llerona ha estat durant molts anys el lloc al redós del qual s’ha desenvolupat la vida religiosa i social dels lleronins, amb les seves festes tradicionals i entitats del poble. Els més grans encara recorden el rector Mn. Pau Deix (1924-1942. Més endavant a mossèn Josep Maria Garriga (1942-1948) i, en èpoques més properes a mossèn Josep Monfulleda (1948-1959), que va iniciar les obres del Casal Parroquial. Aquestes obres foren acabades per mossèn Joan J. Vallicrosa (1959-2014). Amb Vallicrosa el casal aplega amb més intensitat que mai una sèrie d’activitats de caire pastoral i social que mobilitzen infants, joves i grans. Catequesi de Primera Comunió i Confirmació, teatre a la sala gran, festes de Reis, Sant Antoni, Tots Sants o Pasqua amb la rifa d’ous i ballada de sardanes. La Festa Major amb les celebracions de la patrona Santa Maria i de la copatrona santa Margarida. A la pista del davant del casal s’hi havia muntat no fa gaire la carpa de la Festa Major, on hi tenien lloc pràcticament tots els actes, des del jocs per a infants fins al sopar popular amb ball, passant per la cantada d’havaneres i tota mena de jocs per a totes les edats.

Mereix especial esment, l’organització de les colònies d’estiu i l’esplai, que van agafar prestigi més enllà del aleshores bisbat de Barcelona. L’empenta de Vallicrosa, juntament amb el treball entusiasta i abnegat d’uns monitors i monitores, també grups de pares i mares, van fer que l’esplai de la Parròquia de Llerona acollís també nois i noies de la rodalia, com Corró d’Avall, Corró d’Amunt, Marata, Bellavista o Palou. Durant l’any, les excursions eren gairebé setmanals. A l’estiu, les colònies a la Comtessa feien les delícies de nois i noies, on no s’oblidava la formació en la fe i l’estimació per la natura i el país.

La Parròquia de Santa Maria de Llerona va passar del bisbat de Barcelona al de Terrassa. Mossèn Joan va aconseguir la pertinença a l’Arxiprestat de Puiggraciós on durant molts s’hi feia l’aplec de Llerona i els lleronins participaven del Romiatge de Puiggraciós a Montserrat. Ara, la Parròquia depèn de l’Arxiprestat de Granollers.

Vallicrosa va gestionar la reforma del romànic que va consistir en l’arranjament de la teulada de l’església, però Déu se’l va endur abans de veure acabada aquesta obra tan necessària per a la conservació d’aquest monument històric. Ara, de la mà del diaca Josep Maria Fernández, s’han fet restauracions físiques de l’interior de l’església i de la rectoria. Es tornarà a endegar una etapa de dinamització pastoral i social al servei dels fidels i de tot el poble de Llerona que, com subtitulava Vallicrosa el seu llibre de referència obligada, és “Un poble amb arrels” i també amb futur.

EL CONSELL PARROQUIAL

El consell pastoral parroquial és l’òrgan de representació i coordinació dels diferents serveis parroquials. L’equip actual es va constituir el maig de 2016 i es reuneix cada mes per garantir la bona dinàmica de la comunitat cristiana.

Les finalitats del consell són:

  • Afavorir i desplegar el sentit profund de la comunitat cristiana, creant unitat entre preveres, diaques, religiosos, religioses i laics en la seva missió pastoral.
  • Reflexionar sobre la vida de la comunitat i la seva conformitat amb l’Evangeli.
  • Impulsar el sentit missioner de la comunitat oferint canals per a l’evangelització de tots els àmbits socials.
  • Elaborar els Plans de Pastoral parroquials, d’acord amb el Pla Diocesà de Pastoral.
  • Recollir les iniciatives, detectar els problemes, oferir-hi respostes i aplicar a la parròquia les orientacions de l’Arxiprestat i la Diòcesi.
  • Assenyalar objectius, programar, coordinar i revisar l’activitat pastoral d’acord al Pla Diocesà de Pastoral.
  • Coordinar l’activitat pastoral dels grups i serveis de la Parròquia, dels moviments apostòlics, les associacions, i coordinar-ne l’acompliment.
  • Participar en el Consell Pastoral Diocesà segons els criteris de representativitat establerts en els Estatuts del CPD.

En formen part:

–Mossèn Josep M. Fernàndez, diaca permanent, president

–Isidre Baldich, cementiri
–Mercè Baldich, secretaria
–Enric Bosch, litúrgia
–Laura Mor, catequesi
–Salut Palomera, pastoral de la salut i festes tradicionals
–Pere Rosàs, gestió

Podeu consultar els estatuts vigents [enllaç PDF] del Consell pastoral parroquial de Santa Maria de Llerona.

VINCLES

Treballem en xarxaCom a comunitat cristiana inserida al món, vivim la nostra acció pastoral en camí amb entitats de dins i de fora l’Església.

Església catalana:

 Acció social:

Patrimoni:
Poble de Llerona: