Tradicional Rifa d’Ous – Pasqua

Tradicional Rifa d’Ous a la zona del casal parroquial.