Normativa per prevenir la Covid-19 al cementiri

  • El cementiri serà obert de divendres a dimecres de les 09:00 fins les 19:00.
  • A l’entrada trobareu una tauleta amb hidroalcohol i totes les instruccions necessàries per a la visita al cementiri amb uns rètols indicatius.
  • Divendres, dissabte i diumenge hi haurà una persona informadora que trobareu de 9h a 13h i de 15h a 18h.
  • Limiteu el temps d’estada al cementiri
  • Es permet l’accés a grups de màxim sis persones de la mateixa bombolla de convivència
  • Respectem la distància mínima de seguretat entre persones no convivents (1,5m)