Inscripció al Grup de Muntanya Santa Maria de Llerona

Formulari per a la inscripció dels membres majors d'edat del Grup de Muntanya de Santa Maria de Llerona
Dia/mes/any
Dia/mes
Les imatges tindran com a finalitat difondre les activitats vinculades a la parròquia de Santa Maria de Llerona i en cap cas se'n derivarà un ús comercial.