Comunicat del Consell Parroquial de Santa Maria de Llerona (28/09/2018)

En referència a la notícia publicada avui al diari el 9 Nou, el Consell Parroquial de Santa Maria de Llerona vol aclarir que:

– Mn. Josep M. Fernàndez DP (diaca permanent) és qui té atorgats els poders d’administració de la nostra parròquia i n’és l’únic responsable a tots els efectes.

– Fins aleshores cap pregària realitzada pel nostre diaca ni cap feligrès havia suposat cap problema, sinó el contrari.

– El Consell Parroquial es reunirà per abordar aquest repte, el qual volem superar amb la màxima pau i serenor entre totes les parts afectades.

– Demanem perdó a tots els feligresos de Llerona que pateixen per aquesta situació. Ens comprometem a no aturar el treball que realitzem per seguir construint una parròquia viva, oberta i acollidora.

Santa Maria de Llerona a 28 de setembre de 2018